Nasze systemy powstają przy zastosowaniu framework Codeigniter 4, który pracuje w PHP 8.